Zaloguj się

Kupuj z 5% ZNIŻKĄ, wystarczy się zarejestrować. WYSYŁKA jest BEZPŁATNA przy zamówieniach powyżej 600,- PLN (nie dotyczy B2B)

Koszyk

W koszyku nie ma żadnych produktów

Zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka handlowa Sam Hawkins, s.r.o., z siedzibą Beskydska 729, Lyzbice, 739 61 Třinec, Republika Czeska, REGON: 25373307, prowadząca sklep internetowy SKIALPSHOP.CZ (zwana dalej „administratorem“) niniejszym zgodnie z artykułem 12 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 obowiązującego od 25.05.2018 r. informuje swoich klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystają z jej usług.


 

Dane osobowe

Administrator przetwarza poniższe dane osobowe:

 • imię i nazwisko

 • adres,

 • numer telefonu,

 • e-mail,

 • w przypadku osób prowadzących działalność REGON, NIP
 • (zwane dalej „danymi osobowymi“).

   

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu wywiązanie się z obowiązków prawnych administratora, wynikających z treści umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią jako Kupującym a Sprzedającym oraz wywiązanie się z obowiązków prawnych administratora wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających ze szczególnych przepisów prawa administrator może w uzasadnionych przypadkach przekazać organom wymiaru sprawiedliwości. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe administrator może przekazać także podmiotom:

 • Przekazywanie danych związane z obsługą systemów informatycznych

  • wpj s.r.o., CZ28860608

  • Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681

  • Crisp IM SARL, registration number: 833085806

 • Przekazanie danych związane z realizacją zamówienia w zależności od wybranego sposobu płatności i dostawy może nastąpić na rzecz spółek:
  • Balikobot, s.r.o., CZ06283799

  • Česká pošta, s.p., CZ47114983

  • DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446

  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961 (využíváte-li přepravu GLS)

  • PPL CZ s.r.o., CZ25194798

  • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261

 • Przekazanie danych związane z usługami marketingowymi:
  • Facebook Ireland Limited, IE9692928F

  • Google Ireland Limited, IE6388047V

  • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727

  • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

  • UAB "MailerLite", LT100007448516

 

Podstawą prawną jest wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem danych oraz uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej. Przekazaniu nie podlegają dane osobowe zaliczane do grupy szczególnych kategorii danych osobowych.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Dane osobowe należy przekazać administratorowi w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

Okres przetwarzania

Dane osobowe mogą być przez administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy, względnie przez okres niezbędny do rozwiązania sporów wynikających z zawartej umowy.

Pouczenie podmiotu danych

Spółka Sam Hawkins, s.r.o., z siedzibą Oldřichovice 591, 739 61 Třinec, Republika Czeska, REGON: 25373307, prowadząca sklep internetowy SKITOURSHOP.PL, zwana dalej „administratorem”, informuje swoich klientów, iż mają prawo:

 

 1. pozyskać od administratora potwierdzenie, czy dotyczące ich dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeżeli są, mają prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych i następujących informacji: cel przetwarzania, kategoria określonych danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą udostępnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub gdy nie można go określić, kryteria zastosowane do określenia tego okresu, istnieje prawo do żądania od administratora zmiany lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, lub wniesienia skargi na przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. aby administrator bez zbędnej zwłoki poprawił niedokładne dane osobowe, które ich dotyczą. Uwzględniając cel przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych w drodze złożenia dodatkowego oświadczenia

 3. aby administrator bez zbędnej zwłoki usunął dotyczące ich dane osobowe. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli wystąpił jeden z następujących powodów: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, klient wycofa zgodę i nie ma innego legalnego tytułu dla ich przetwarzania, dane osobowe zostały przetworzone wbrew przepisom prawa, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w prawie unijnym lub państwa członkowskiego, któremu administrator podlega;
 4. aby administrator ograniczył przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli kwestionują ich prawidłowość, na czas sprawdzenia tej okoliczności przez administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a żądają od administratora ich ograniczonego przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, jednak potrzebne są w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 5. aby administrator na ich wniosek przekazał ich dane osobowe innemu wskazanemu przez nich administratorowi;
 6. wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do administratora;
 7. w razie wątpliwości, czy ich dane osobowe są przez administratora przetwarzane w myśl powyższych przepisów prawa, zwrócić się zarówno do administratora, jak i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Trzyniec, dnia 2.09.2019 r.

Miroslav Siakala, prezes zarządu

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.